0
0
0
s2sdefault

Mε μεταχειρισμένα και όχι και-
νούργια τα πλείστα εκ των μηχανημά-
των εξοπλίστηκε τελικά ο νέος χώρος
αδρανών υλικών στην Αγία Βαρβάρα, ο
οποίος σύμφωνα με τη νέα παράταση
που δόθηκε στον εργολάβο θα έπρεπε
να λειτουργούσε μέχρι χτες.
Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχία
για το ενδεχόμενο πρόκλησης οποιον-
δήποτε προβλημάτων στα εν λόγω μη-
χανήματα και κυρίως στον διαλογέα και
στον σπαστήρα.
Σύμφωνα με τα όσα ο εργολάβος
είχε αναφέρει ενώπιον Δημοτικού Συμ-
βουλίου τον Σεπτέμβριο, οι λόγοι της
καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των
εργασιών και την παράδοση του χώρου
οφείλονταν στην απαίτηση του Τμήμα-
τος Περιβάλλοντος για τοποθέτηση στο
χώρο συγκεκριμένου είδους μηχανημά-
των, τα οποία αναμένονται μέχρι το τέ-
λος του χρόνου από το εξωτερικό.
Επί τόπου επίσκεψη πραγματο-
ποίησε στις 14 Ιανουαρίου ο δημοτι-
κός σύμβουλος Κινήματος Αλληλεγγύη
Αντρέας Χρυσάνθου, ο οποίος διαπί-
στωσε ότι τα πλείστα εκ των μηχανημά-
των είχαν ήδη τοποθετηθεί στο χώρο.
Η μονάδα, η οποία θα είναι δυνα-
μικότητας 100 περίπου τόνων την ημέ-
ρα, θα λειτουργεί σε έκταση γης 7700
τ.μ, που έχει εκμισθωθεί στον δήμο. Η
παραγωγική διαδικασία θα περιλαμβά-
νει παραλαβή, ζύγισμα, χειροδιαλογή
θραύση και κοσκίνισμα των αποβλή-
των. Η ποσότητα των υπολειμμάτων
εκτιμάται στο 15% της συνολικής πο-
σότητας των ΑΕΚΚ και θα διατίθεται σε
αδειοδοτημένη εγκατάσταση ιδιωτικής
εταιρείας.

Πιο διαβασμένα