0
0
0
s2sdefault

Η πλέον αδικημένη και ταλαιπωρημένη επαρχία
της Κύπρου και αυτό δεν αποτελεί είδηση αλλά ένα
ισχυρό ντοκουμέντο είναι η Πάφος .. Οι εξωγενείς
παράγοντες οι οποίοι συντείνουν τα μέγιστα στην
καθήλωση της Πάφου στον πάτο είναι γνωστοί και
έχουμε κουραστεί να τους αναφέρουμε συχνά - πυ-
κνά. Είναι η ώρα πιστεύουμε να ασχοληθούμε και με
τους ενδογενείς ή όπως λέμε στην καθομιλουμένη
με την αφεντιά μας. Είναι η ώρα να κάνουμε και την
αυτοκριτική μας αφού ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Σε
αυτή την επαρχία υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρ-
χουν παράγοντες κάθε λογής οι οποίοι ως είθισται
έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόοδο, την ανάπτυ-
ξη και την βελτίωση του επιπέδου ζωής. Παράγοντες
της πολιτικής, της οικονομίας, της κοινωνίας, του πο-
λιτισμού και του αθλητισμού.
Αυτοί όλοι λοιπόν οι παράγοντες οι οποίοι βρί-
σκονται σε αυτά τα αξιώματα έχουν και αρκετές
υποχρεώσεις πέραν από τα γνωστά ωφελήματα και
ανέσεις που τους προσφέρει η δημόσια ζωή. Μετά
λύπης μας παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι όχι
μόνο σφυρίζουν αδιάφορα αλλά δεν τους καίγεται
καρφί για το μέλλον του τόπου μας και του λαού μας.
Αυτοί να περνάνε καλά και οι υπόλοιποι ας κουρεύ-
ονται. Τι έχουν πετύχει όλοι αυτοί οι κύριοι τα τελευ-
ταία χρόνια και ποιες είναι οι καλές υπηρεσίες που
έχουν προσφέρει στην Πάφο. Δυστυχώς εκτός με-
μονωμένων περιπτώσεων οι πλείστοι είναι εκεί για
τα κοστούμια, τις γραβάτες, τις πολυθρόνες και την
τσέπη τους.
Πως θα πάει μπροστά αυτός ο τόπος χωρίς
σκληρή δουλειά, διεκδίκηση και όραμα. Άρα λοιπόν
για να βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την άσχημη κα-
τάσταση σημαίνει ότι οι εκπρόσωποι μας στα διά-
φορα πολιτειακά αξιώματα έχουν αποτύχει οικτρά
να επιτελέσουν το έργο για το οποίο βρίσκονται
εκεί. Κάποιοι δεν έχουν ικανότητες και δυνατότη-
τες ενώ άλλοι προτιμούν να έχουν ήσυχο το κεφάλι
τους αφού περνάνε καλά και έτσι. Οι ευθύνες των
πολιτών είναι μεγάλες αφού αυτοί ουσιαστικά τους
τοποθέτησαν εκεί και παρά το γεγονός ότι δεν αντα-
ποκρίνονται στις προσδοκίες τους δεν προχωρούν
στην αποκαθήλωση τους. Έλα όμως που υπάρχει
και η λαϊκή ρήση που λέει «έχουμε αυτούς που μας
αξίζουν».
Η Πάφος χρειάζεται εργάτες για να πάει μπρο-
στά και να μπορέσει να πείσει για τα δίκαια αιτήμα-
τα της. Χρειάζεται δραστήριους, σκληρούς, σωστούς
και φωνακλάδες για να μπορέσουν να συγκινήσουν
όλους αυτούς τους γραφειοκράτες μανδαρίνους στη
Λευκωσία και να ανοίξουν τα συρτάρια τους. Έλα
όμως που έχουμε και άλλα τερτίπια εμείς εδώ στην
Πάφο. Όλα τα βλέπουμε κάτω από το πρίσμα της
ζήλειας και της καχυποψίας. Εάν γίνει ο δρόμος Πά-
φου - Αεροδρομίου θα εξυπηρετηθούν οι ξενοδόχοι
της Κάτω Πάφου. Εάν γίνει ο δρόμος Πάφου - Πό-
λης Χρυσοχούς θα εξυπηρετηθεί ο συγκεκριμένος
επιχειρηματίας στην Λίμνη, εάν γίνει η μαρίνα στα
Πότιμα θα ευνοηθούν κάποιοι επιχειρηματίες και άλ-
λοι θα μείνουν απ’ έξω. Εάν γίνει πανεπιστήμιο θα
πλήξει τα συμφέροντα κάποιων και πάει λέγοντας.
Είμαστε μια επαρχία που άρχισε πλέον να φο-
βάται μπας και γίνει κάτι και ευνοήσει τον άλφα ή τον
βήτα. Με αυτά τα μυαλά ουδέποτε θα πάμε μπροστά
και κανένα παράθυρο στο μέλλον δεν πρόκειται να
ανοίξουμε. Το μόνο που καταφέρνουμε είναι να κλεί-
νουμε πόρτες και μάλιστα να τις κλειδαμπαρώνου-
με. Πότε επιτέλους θα αλλάξουμε νοοτροπία και θα
γίνουμε Ευρωπαίοι;

Πιο διαβασμένα