0
0
0
s2sdefault

Στην αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για την αποκομιδή των σκυβάλων προχωρά ο δήμος Πάφου, με απόφαση της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου, που λήφθηκε με πλειοψηφία 10-9. Η απόφαση λήφθηκε στη βάση δύο μελετών οικονομικής αξιολόγησης της υπηρεσίας, που έχουν εκπονηθεί για λογαριασμό του δήμου, η μία υπηρεσιακή και η άλλη από εγνωσμένου κύρους ιδιωτικό ελεγκτικό οργανισμό. Σύμφωνα με αυτές, αισθητά μειωμένο θα είναι το κόστος της εν λόγω Υπηρεσίας, εάν ο δήμος προχωρήσει σε αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Υπενθυμίζεται ότι τα επτά εκ των εννέα σκυβαλοφόρων του δήμου θεωρούνται ως πεπαλαιωμένα, καθώς έχουν ξεπεράσει την ωφέλιμη οικονομική ζωή των οκτώ χρόνων, που λόγω της έντονης καθημερινής χρήσης τους αναμένεται να έχουν, γεγονός που επιφέρει επιπλέον έξοδα στον δήμο. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, Περιβάλλοντος και Παραλιών, δημοτικός σύμβουλος του ΔΗΣΥ Γιώργος Δημητριάδης ανέφερε ότι τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του Δ.Σ συνηγορούσαν στην αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς διαφαίνεται ότι τόσο ο δήμος, όσο και οι δημότες θα ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό. «Διαφαίνετο ότι ο Δήμος Πάφου θα εξοικονομήσει ένα πολύ μεγάλο ποσό σε μια τέτοια περίπτωση και ευελπιστούμε ότι αυτό θα συνδυαστεί με την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες. Η απόφαση αυτή αναμένω να έχει αρκετά οφέλη για τους δημότες μας καθώς μέχρι και σήμερα, παρά το γεγονός ότι η Υπηρεσία υπερέβαινε τις δυνατότητες της, οι υπηρεσίες που παρέχονταν έχρηζαν συνεχούς βελτίωσης», σημείωσε. Κατέστησε σαφές ότι ουδείς εργαζόμενος στην εν λόγω υπηρεσία θα απολυθεί, αλλά θα απορροφηθεί σε άλλες υπηρεσίες. «Λάβαμε σοβαρά υπόψη σαν δημοτική ομάδα του ΔΗΣΥ το γεγονός ότι τα δικαιώματα των εργαζόμενων στην Υπηρεσία Καθαριότητας δεν θα επηρεάζονταν καθόλου, καθώς το προσωπικό αυτό θα ενταχθεί σε άλλες υποστελεχωμένες υπηρεσίες του δήμου, όπως η Υπηρεσία Πρασίνου, με αποτέλεσμα να καλυφτούν σε μεγάλο βαθμό οι ανάγκες του Δήμου και σε άλλους τομείς», δήλωσε. Ωστόσο, ο δήμος θα κρατήσει σε πλήρη λειτουργήσιμη κατάσταση τα 4-5 εκ των εννέα σκυβαλοφόρων προς αποφυγή ενδεχόμενων προβλημάτων. «Βεβαίως,
υπήρξαν προβληματισμοί σχετικά με το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν προβλήματα κατά την παροχή υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε ο Δήμος να είναι δέσμιος σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Θα συντηρήσουμε αριθμό σκυβαλοφόρων και σε συνδυασμό με την παραμονή του προσωπικού μας σε άλλη υπηρεσία θα υπάρχει η δυνατότητα ανά πάσα στιγμή ο Δήμος να μπορεί από μόνος του να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε εξαιρετική περίσταση που μπορεί να προκύψει», ανέφερε. Οι μελέτες Σύμφωνα με την μελέτη γνωστού οίκου, συγκρίνοντας τα δύο σενάρια για το 2017, τα καθαρά έσοδα για τον δήμο από την αγορά υπηρεσιών θα ανέλθουν στα 3.4 εκ, ενώ με την παρούσα κατάσταση περιορίστηκαν στα 2. Στην περίπτωση αγοράς υπηρεσιών και πώλησης των σκυβαλοφόρων, το κόστος αγοράς υπηρεσιών θα ανέρχεται στις 369 χιλιάδες ετησίως (€21.7 ανά τόνο). Σε ότι αφορά το κόστος προσωπικού, θα περιορίζεται στις 50 χιλιάδες, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση ανέρχεται στο 1.6 εκ. Σε ότι αφορά τα οχήματα και τον εξοπλισμό, το κόστος από την αγορά υπηρεσιών θα είναι μηδενικό, σε σύγκριση με 311 χιλιάδες με το υφιστάμενο καθεστώς. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή μελέτη, μειωμένο κατά 50% θα είναι το κόστος της Υπηρεσίας, εάν ο δήμος προχωρήσει σε αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Το κόστος της αγοράς επτά νέων οχημάτων ανέρχεται στο €1.666.000. Στα άμεσα έξοδα της υπηρεσίας περιλαμβάνονται αυτά της συντήρησης (€117.000), των αποσβέσεων (€240.000), των καυσίμων (€116.000) και των ασφαλειών (4.000) των εννέα σκυβαλοφόρων, καθώς και τα έξοδα του προσωπικού (€945.784). Σε περίπτωση ανάθεσης στον ιδιωτικό τομέα θα παγοποιηθούν έξοδα της τάξης των €550.337. Αντίδραση συντεχνιών ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου νια Ιδιωτικοποίηση υπηρεσίας περισυλλογής Σκυβάλων.
Ως Συνδικαλιστικό Κίνημα διαχρονικά με επιστολές μας επισημαίναμε τα διάφορα προβλήματα που απασχολούσαν την Υπηρεσία αλλά δυστυχώς ο Δήμος Πάφου δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για επίλυση τους. Δυστυχώς αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η απόφαση για ιδιωτικοποίηση της Υπηρεσίας . Επί της ουσίας της απόφασης και μελετώντας τις οικονομικές μελέτες ,του Ιδιωτικού Λογιστικού Οίκου και της Υπηρεσιακής Ομάδας του Δήμου φαίνεται ξεκάθαρα ότι: 1) Τα έσοδα του Δήμου για το 2017 από τα τέλη σκυβάλων ανέρχονται στα 4,8 εκατομμύρια. Τα έξοδα προσωπικού ανέρχονταν στο 1,6 εκατομμύρια και τα έξοδα καυσίμων και συντήρησης των σκυβαλοφόρων οχημάτων στις 311 χιλιάδες ευρώ. Με βάση την Έκθεση του Ιδιωτικού Οίκου ο Δήμος έχει καθαρά έσοδα 2 εκατομμύρια ευρώ. 2) Η Έκθεση των Υπηρεσιακών του Δήμου για το 2016,καταδικνύει έσοδα 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Τα έξοδα προσωπικού 1,15 εκατομμύρια ευρώ, τα καύσιμα και η συντήρηση σκυβαλοφόρων 233 χιλιάδες ευρώ άρα τα καθαρά έσοδα στο 1,5 εκατομμύριο. Αυτή η απόφαση θεωρούμε ότι είναι λανθασμένη γιατί ο Δήμος Πάφου δεν θα εξοικονομήσει επιπλέον χρήματα αλλά θα επωμιστεί επιπλέον κόστος και θα οδηγήσει σε περιπέτειες τον Δήμο, έχοντας υπόψη μας τα παραδείγματα παρόμοιων τακτικών του παρελθόντος από άλλους Δήμους. Συνεπώς αυτό το επιπλέον κόστος θα το επωμιστεί οι Δημότες. Πρέπει να τονίσουμε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας , παραβιάζει τις Εργασιακές Σχέσεις στο Δήμο και η απόφαση από μόνη της δημιουργεί εργατική διαφορά. Το Συνδικαλιστικό Κίνημα θα πάρει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για αναθεώρηση της απόφασης. ΣΕΚ-ΠΕΟ-ΔΕΟΚ

Πιο διαβασμένα

  • Week

  • Month

  • All