0
0
0
s2sdefault

Μόνο για γέλια
δεν είμαστε σε αυτή
την επαρχία. Οι ει-
κόνες που αντικρί-
ζει κανείς εξαιτίας
της παρατεταμένης
έντονης βροχόπτω-
σης των τελευταίων
ημερών είναι άκρως
απογοητευτικές. Τι άλλο από θλίψη θα
μπορούσε κάποιος να νιώσει όταν ολό-
κληρος δρόμος άνοιξε στα δυο και από
καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα;
Εάν εκείνη την ώρα περνούσε αυτοκίνη-
το από το συγκεκριμένο σημείο, ο οδη-
γός σίγουρα θα ήταν νεκρός και δεν εί-
ναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο
σημείο του δρόμου υποχωρεί, με τους
αρμόδιους να προχωρούν σε λύσεις –
πασαλείμματα, «πατσιαρίσματα» κατ’
ακρίβεια, για να περάσουμε μέχρι νεο-
τέρας. Για οριστική λύση θα αποφασί-
σουν όταν χαθεί ζωή. Δεν μου αρέσει να
γίνομαι μάντης κακών, αλλά η αλήθεια
αυτή είναι. Ο ρόλος της Κασσάνδρας,
εξάλλου, ουδέποτε μου ταίριαζε. Δεν εί-
ναι η ώρα για να χαϊδεύουμε αυτιά, ούτε
και να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από
το χαλί και να προσποιούμαστε ότι δεν
υπάρχει ή να περηφανευόμαστε ότι με
πρόχειρες λύσεις είναι όλα καλά. Μόνο
καλά δεν είναι. Κάντε κάτι επιτέλους
προτού να είναι αργά.
Κινδυνεύσαμε να πνιγούμε, καθώς
δρόμοι σε κοινότητες μετατράπηκαν σε
ποτάμια, πέτρες μεταφέρθηκαν και κά-
λυψαν το οδόστρωμα, καθιστώντας το
απροσπέλαστο, άνθρωποι κινδύνευσαν
κατά τη μετάβασή τους από συγκεκρι-
μένους δρόμους, φρεάτια αναβλύζουν
νερό, τρύπες παρουσιάστηκαν σε κε-
ντρικούς δρόμους της πόλης, αφού τα
ορμητικά νερά παρέσυραν κομμάτια
από την άσφαλτο, υπόγεια και ισόγεια
πλημμύρισαν με την πυροσβεστική να
μην προλαβαίνει να αντλεί νερά, άνθρω-
ποι έτρεχαν να προστατεύσουν τις πε-
ριουσίες τους τοποθετώντας μπροστά
από τα υποστατικά τους σακούλια με
άμμο. Το πόσο αποτελεσματική είναι η
μέθοδος αυτή δεν είμαι σε θέση να γνω-
ρίζω.
Ζούμε σε μια επαρχία που με την
πρώτη βροχόπτωση θέλουμε βάρκες
για να μετακινηθούμε και όταν τα καιρικά
φαινόμενα είναι ιδιαίτερα ακραία, ούτε
με αυτές δεν μπορούμε να κυκλοφορή-
σουμε. Η κατάσταση, λυπούμαι που το
λέω, δεν θυμίζει Ευρώπη.
Τα συνεργεία των αρμοδίων αρχών
και υπηρεσιών, πάντως, τρέχουν και δεν
προλαβαίνουν. Τι να πρωτοπρολάβουν
και που να πρωτοτρέξουν κι αυτά;
Είναι κρίμα να γίνονται συσκέψεις
επί συσκέψεων, να εξαγγέλλονται μέτρα
και στο τέλος της ημέρας να έχουμε ένα
και το αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν
θέλω να αμφισβητήσω ή να υποτιμή-
σω την δουλειά που γίνεται. Καλό θα
ήταν όμως να ενεργούμε έγκαιρα, ώστε
να αποφεύγουμε αχρείαστη ταλαιπωρία
και προβλήματα. Κατόπιν εορτής τι να
το κάνω; Καλύτερα να προβλέπεις το
κακό και να προφυλάγεσαι, παρά να
«χτενίζεσαι» και να τρέχεις πίσω από τα
γεγονότα.
Είμαστε για κλάματα τελικά.

Πιο διαβασμένα