0
0
0
s2sdefault

Ανακοίνωση Ομάδας Πρωτοβουλίας Δημοτών για τη Διάσωση του Δήμου Γεροσκήπου

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Δημοτών για τη Διάσωση του Δήμου Γεροσκήπου, μετά από
συνάντησή της στις 29/8 με τις Τοπικές Επιτροπές των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων και
τα Οργανωμένα Σύνολα της Γεροσκήπου, αποφάσισε όπως αποστείλει σε όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς για τη μεταρρύθμιση της Τ.Α. τις θέσεις και απόψεις της.


Συγκεκριμένα:


1. Συμφωνούμε με την αναγκαιότητα μεταρρύθμισης στην Τ.Α. και πιστεύουμε ότι
με την ενίσχυση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας του θεσμού, η
προσφορά των τοπικών αρχών θα αναβαθμιστεί.


2. Διαφωνούμε με τη διάκριση της Τ.Α. από το ΥΠ.ΕΣ. σε δήμους και κοινότητες, η
οποία οδηγεί τη μεταρρύθμιση σε στρεβλώσεις (κατάργηση δήμων – διατήρηση
κοινοτήτων). Η όποια μεταρρύθμιση θα πρέπει να αφορά την ολότητα των
τοπικών αρχών, με στόχο όλη η Κύπρος να καταστεί δημαρχούμενη περιοχή
(ένας νόμος – μία Τ.Α.).


3. Θεωρούμε ότι η μείωση των δήμων δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός. Η ουσία
της μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού της
πλαισίου για να καταστεί η Τ.Α. πιο αποτελεσματική.


4. Προτείνουμε όπως ενθαρρυνθούν οι συνενώσεις δήμων με την παροχή
κινήτρων, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις δήμων που αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα βιωσιμότητας.


5. Εκφράζουμε την έντονη μας δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία σε ρυθμίσεις που
σχεδιάζονται να επιβληθούν αντιδημοκρατικά και χωρίς τη συμμετοχή και τη
βούληση των τοπικών κοινωνιών.


6. Πιστεύουμε ότι τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να έχουν δημοκρατική
νομιμοποίηση. Συνεπώς, θεωρούμε ότι μόνο με τοπικά δημοψηφίσματα
μπορούν να προκύψουν μειώσεις δήμων.


7. Εναντιωνόμαστε σε ενδεχόμενη αυθαίρετη κατάργηση του Δήμου Γεροσκήπου
και σε μετατροπή του σε δημοτικό «διαμέρισμα» του Δήμου Πάφου, με
κριτήριο τη γεωγραφική μας εγγύτητα στα δυτικά.


8. Προτείνουμε τη δημιουργία ενός ισχυρού δήμου στην ανατολική Πάφο μαζί με
κοινότητες με τις οποίες ανήκουμε σ’ ένα ενιαίο γεωγραφικό χώρο, μεομοιογενή χαρακτηριστικά, με χωρικές σχέσεις εξάρτησης και αλληλεπίδρασης,
με κοινές αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές, αλλά και κοινούς ιστορικούς,
κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς δεσμούς.


9. Διαφωνούμε με την πρόταση που φαίνεται να προωθείται από το ΥΠ.ΕΣ. για
παράταση της θητείας των υφιστάμενων δημοτικών συμβουλίων, καθώς η
παραμονή τους για επιπρόσθετα 2,5 χρόνια δεν έχει καμία δημοκρατική
νομιμοποίηση. Η δημοκρατική εντολή που έδωσαν οι ψηφοφόροι έχει
νομοθετικά κατοχυρωμένο χρονικό ορίζοντα.


10. Υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για τη διατήρηση της διοικητικής
οντότητας της Γεροσκήπου, η οποία συναντάται ως αυτόνομη διοικητική
κοινότητα από αρχαιοτάτων χρόνων.


11. Δηλώνουμε ότι θα διεκδικήσουμε με κάθε έννομο τρόπο τη συνέχιση της
διοικητικής μας αυτονομίας.


Τέλος, καλούμε την Κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών και τα κοινοβουλευτικά
κόμματα να σεβαστούν την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την οποία η
Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνυπογράψει και επικυρώσει. Μια «χάρτα» που εγγυάται
την πολιτική και διοικητική αυτονομία των Τοπικών Αρχών, προνοεί ότι οι δημόσιες
υποθέσεις θα πρέπει να ασκούνται κατά προτίμηση από τις αρχές που είναι εγγύτερα
προς τους πολίτες και δίνει το δικαίωμα στον πολίτη να συμμετέχει ουσιαστικά στη
διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων, καθιστώντας τον παράγοντα της δημόσιας ζωής.
Προσδοκούμε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων δε θα προχωρήσει στην ψήφιση μιας
αντιδημοκρατικής νομοθεσίας και θα βρει τις λύσεις για βελτίωση του θεσμού και της
προσφοράς του χωρίς να καταφύγει σε ακραίες επιλογές.

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας

Πιο διαβασμένα