0
0
0
s2sdefault

Αυτούσια η ανακοίνωση


Όχι στην απευθείας ενοικίαση των κρατικών παραλιών
στους ξενοδόχους

Αναφορικά με την υπόθεση της παραλίας μπροστά από το ξενοδοχείο Olympic Lagoon Resort Paphos, επιθυμώ, υπό το φως και της χθεσινής ανακοίνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, να δηλώσω τα εξής:

1.      Δυνάμει γραπτής συμφωνίας ημερ. 28.2.1994, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνησε και παραχώρησε άδεια χρήσης της κρατικής παραλιακής γης με αριθμό τεμαχίου 290 στην Κάτω Πάφο, στην εταιρεία Claridge Investments Ltd έναντι πληρωμής ετήσιου τέλους χρήσης για να τη χρησιμοποιεί προς τοποθέτηση καρεκλών και κρεβατιών θαλάσσης για εξυπηρέτηση των πελατών του ξενοδοχείου Paphos Amathus Beach Hotel.

2.      Η εν λόγω άδεια χρήσης ακυρώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 75(Ι)/1994.

3.      Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 75(Ι)/1994, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 18.11.1994, «οι υπάρχουσες μισθώσεις της κρατικής παραλιακής γης με την έννοια που της δίνει ο παρών Νόμος καταργούνται». Το άρθρο 13 του εν λόγω Νόμου καταργήθηκε  μεταγενέστερα με το Νόμο 3(Ι)/2004.

4.      Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν αποφάσισε στην Πολιτική Έφεση 9694 ημερ. 31.3.1998 το θέμα τυχόν αντισυνταγματικότητας του Νόμου 75(Ι)/1994 επειδή, όπως ανέφερε, δεν είχε τεθεί ευθέως θέμα συνταγματικότητας του άρθρου 13.

5.      Η αγοράστρια εταιρεία του ξενοδοχείου Paphos Amathus δεν αντλούσε εν πάση περιπτώσει οποιοδήποτε δικαίωμα από την άδεια χρήσης ημερ. 28.2.1994 γιατί δεν ήταν συμβαλλόμενη στην εν λόγω συμφωνία.

6.      Ο Δήμος Πάφου, ως η αρμόδια Αρχή, υπέγραψε συμφωνία στις 20.1.2015 με τον επιτυχόντα προσφοροδότη Χαρούλα Ανδρέου για παροχή υπηρεσιών στο σημείο 7 της παραλίας, όπως φαίνεται στο εγκεγκριμένο από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών σχέδιο χρήσης της παραλίας, μετά την κατακύρωση το 2014 του διαγωνισμού στην κ. Ανδρέου.

7.      Η Claridge Investments Ltd και η αγοράστρια εταιρεία του ξενοδοχείου δεν προσέβαλαν την απόφαση του Δήμου του 2014 για την κατακύρωση του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών στη συγκεκριμένη παραλία, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο χρήσης της παραλίας, στη Χαρούλα Αντρέου, παρόλον ότι η Claridge In-vestments Ltd έλαβε μέρος στον εν λόγω διαγωνισμό.

8.      Η Claridge Investments Ltd δεν καταχώρισε Ιεραρχική Προσφυγή στον Υπουργό Εσωτερικών για να προσβάλει το εγκεκριμένο σχέδιο χρήσης της παραλίας.

9.      Το Υπουργείο Εσωτερικών γνώριζε από το 2015 για τη διαφορά που προέκυψε εξ αφορμής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών που υπογράφηκε στις 20.1.2015 μεταξύ του Δήμου Πάφου και της Χαρούλας Αντρέου και για τις αξιώσεις που προέβαλλε η αγοράστρια του ξενοδοχείου Paphos Amathus, επικαλούμενη δικαιώματά της από την άδεια χρήσης που είχε η Claridge Investments Ltd από την Κυπριακή Δημοκρατία το 1994.

10.     Η ορθότερη προσέγγιση του θέματος δεδομένου του δαιδαλώδους νομικού πλαισίου και των διαφορών που προέκυψαν, θα ήταν όπως μετά τη λήξη των υπαρχουσών συμφωνιών παροχής υπηρεσιών μεταξύ των Δήμων και των παρόχων υπηρεσιών στις παραλίες, γίνει εκμίσθωση των παραλιών από τη Δημοκρατία στους Δήμους με συμφωνία ως προς τους όρους της εκμίσθωσης (ύψος μισθώματος κ.ά.),  δεδομένων των εξόδων που υποβάλλονται οι Δήμοι για τον καθαρισμό των παραλιών, την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστών κ.λπ.

11.     Αντί τούτου, το Υπουργείο Εσωτερικών, εν αγνοία του Δήμου, εκμίσθωσε στις 23.8.2017 στην ιδιοκτήτρια εταιρεία του ξενοδοχείου όλη την κρατική παραλιακή γη μπροστά στο ξενοδοχείο (7.100 τ.μ.), με αποτέλεσμα να έχουν δικαίωμα στο ίδιο μέρος της παραλίας δύο πρόσωπα.

        ./2

12.     Το Υπουργείο Εσωτερικών κατέχει από τις 2.8.2016 γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, όπου γίνεται επί λέξει η εξής σύσταση προς το Υπουργείο: «Περαιτέρω, εφόσον εκκρεμούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου δύο αγωγές που αφορούν το θέμα αυτό, και ενόψει του ότι υπάρχουν αρκετά θέματα που χρήζουν διευκρίνισης, θα πρέπει να αναμένετε τις αποφάσεις του Δικαστηρίου προτού λάβετε οποιαδήποτε μέτρα».

Τα πιο πάνω, διαμορφώνουν και ενδυναμώνουν τη θέση ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί το Κράτος, χωρίς ανοικτές διαδικασίες, να εκμισθώνει απευθείας στους ξενοδόχους ή σε οποιονδήποτε άλλο ιδιώτη, κρατική παραλιακή γη. Εάν πρέπει οι Δήμοι να εκμισθώνουν από το Κράτος τις παραλίες και στη συνέχεια να διενεργούν διαγωνισμούς για τη χορήγηση αδειών παροχής υπηρεσιών, αυτό δεν μας βρίσκει αντίθετους, πλην όμως η διευθέτηση αυτή πρέπει να εφαρμοστεί στη νέα περίοδο.

Φαίδωνας Φαίδωνος

Δήμαρχος Πάφου

Πιο διαβασμένα