0
0
0
s2sdefault

Ενώπιον δικαστηρίων οδηγεί τον δήμο Πάφου ο νομικός του σύμβουλος, διεκδικώντας υλοποίηση εκ μέρους της δημοτικής αρχής όσων προνοεί η σύμβαση, η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών και μέχρι στιγμής παραμένουν στα χαρτιά. Συγκεκριμένα, ο νομικός σύμβουλος αξιώνει δήλωση του δικαστηρίου ότι η συμφωνία με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2015 μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2020 βρίσκεται σε ισχύ, ειδική εκτέλεση της συμφωνίας και πληρωμή του ποσού των 75 χιλιάδων ευρώ πλέον ΦΠΑ εντός 21 ημερών από την έκδοση του διατάγματος ή αποζημιώσεις για παράβαση της συμφωνίας, νόμιμο τόκο, καθώς και έξοδα πλέον ΦΠΑ. Σύμφωνα με την αγωγή που ο νομικός σύμβουλος του δήμου κατέθεσε ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Πάφου, ο δήμος δεν είχε μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα καταχώρησης της αγωγής, καταβάλει κανένα ποσό προς αυτόν και ούτε είχε συμμορφωθεί με την συμβατική του υποχρέωση, αν και από πλευράς του ο νομικός σύμβουλος έχει εκπληρώσει και εξακολουθεί να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις, βάσει της σύμβασης και πιο συγκεκριμένα διατηρεί τον εύλογα απαιτούμενο χρόνο και είναι πρόθυμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του οποτεδήποτε στον δήμο και ταυτόχρονα έχει προσφέρει μεγάλο αριθμό νομικών συμβουλών και παρευρεθεί σε οποιαδήποτε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και επιτροπών είχε προσκληθεί. Επιπρόσθετα, συνέταξε και επεξεργάστηκε γνωματεύσεις και νομικά έγγραφα και παρείχε εύλογη νομική υποστήριξη όποτε του ζητήθηκε και εξακολουθεί να είναι έτοιμος να το πράξει όποτε του ζητηθεί. Η αμοιβή είχε οριστεί στις 25χιλιάδες πλέον Φ.Π.Α ετησίως. Ο νομικός σύμβουλος επιφυλάσσει, παράλληλα, το δικαίωμά του να διεκδικήσει τα χρηματικά ποσά για τους επιπρόσθετους μήνες που δεν έχουν συμπληρώσει έτος όταν συμπληρωθεί το έτος και/ή το υπόλοιπο της θητείας του για την εν λόγω αμοιβή του. Στις 2 Νοεμβρίου 2016 ο νομικός σύμβουλος απέστειλε τιμολόγια στον δήμο για την πρώτη ετήσια του αμοιβή, πλέον ΦΠΑ, με τον δεύτερο να αμελεί ή και να παραλείπει να πληρώσει, χωρίς ωστόσο να αρνείται την υποχρέωση αμοιβής. Επιστολή με την οποία ζητά την πληρωμή της αμοιβής του για τα τρία έτη εντός 21 ημερών, απέστειλε στην δημοτική αρχή ο νομικός σύμβουλος στις 26 Νοεμβρίου 2018, για να λάβει απάντηση στις 7 Ιανουαρίου 2019 ότι ο ίδιος ευθύνεται για την αδυναμία εκπλήρωσης της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών, επειδή όπως ισχυριζόταν η παροχή υπηρεσιών ήταν επικίνδυνη για τον δήμο και ότι δεν έχει προσφέρει τις υπηρεσίες για τις οποίες αξιώνει να πληρωθεί. Ως ανυπόστατους, ψευδείς και άσχετους χαρακτηρίζει ο νομικός σύμβουλος τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, καθώς ο δήμος ούτε έχει τερματίσει την σύμβαση, ούτε ισχυρίστηκε ότι δεν επιθυμεί τις υπηρεσίες του, αλλά ούτε ισχυρίστηκε οποιαδήποτε παράβαση. «Ο εναγόμενος κωλύεται να ισχυριστεί παράβαση σύμβασης από τον ενάγοντα ή τερματισμό λόγω συμπεριφοράς και/ή άλλως και/ή καθώς δεν έχει λάβει απόφαση προς τερματισμό της σύμβασης ή ότι ο ενάγοντας έχει παραβεί την σύμβαση. Ο εναγόμενος κωλύεται να προβάλει υπεράσπιση ότι δεν οφείλει τα ζητούμενα ποσά, επειδή αναγνωρίζει την οφειλή προς τον ενάγοντα, καθώς κατά πάντα ουσιώδη χρόνο συμπεριλάμβανε στους προϋπολογισμούς των ετών 2016, 2017 και 2018 τα σχετικά ποσά της αμοιβής του ενάγοντα». Η διατάραξη των σχέσεων Σε συνάντηση του δικηγόρου του νομικού συμβούλου με τον δήμαρχο και τον δημοτικό γραμματέα, παρουσία και του νομικού συμβούλου, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2016, όπως αναφέρει η αγωγή, ο δήμαρχος εξέφρασε προσωπικά παράπονα προς τον νομικό σύμβουλο, σύμφωνα με τα οποία είχε κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό του και του ζήτησε να παραιτηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του νομικού συμβούλου, τα εν λόγω παράπονα προέκυψαν για συγκεκριμένους λόγους. Ακολούθησε σειρά επιστολών μεταξύ νομικού συμβούλου και δημάρχου, με τον πρώτο να ζητά κατ’ εξακολούθηση την συζήτηση του θέματος σε επίπεδο ολομέλειας δημοτικού συμβουλίου και τον δήμαρχο να του εκφράζει τα παράπονά του. Στην συνέχεια τόσο ο δήμαρχος, όσο και οι λειτουργοί του δήμου σταμάτησαν να ζητούν γνωματεύσεις από τον νομικό σύμβουλο, ενώ στο πλαίσιο συνεδρίας ενώπιον της οποίας τέθηκε την 1η Μαρτίου 2018 το θέμα ο δήμαρχος ισχυρίστηκε ότι ορισμένα μέλη του Δ.Σ είχαν ιδιάζουσα σχέση με τον νομικό σύμβουλο και ως εκ τούτου, ζήτησε να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, οδηγώντας τελικά σε αναβολή της λήψης απόφασης. Μετά και την επίμαχη συνεδρία, αριθμός δημοτικών συμβούλων εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία ανέφεραν ότι τα όσα εξελίχτηκαν στην συνεδρία πλήττουν ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία του Σώματος, για να επανέλθουν στις 18 Ιουνίου καταγγέλλοντας το όλο θέμα στον Υπουργό Εσωτερικών.

Πιο διαβασμένα

  • Week

  • Month

  • All