0
0
0
s2sdefault

Ο Γιώργος Δημητριάδης ανέλαβε καθήκοντα Λέκτορα Νομικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου τον Οκτώβριο του 2013 με διδακτικά καθήκοντα τόσο στα προπτυχιακά προγράμματα (ελλαδικής και κυπριακής κατεύθυνσης) όσο και στα μεταπτυχιακά (LL.M) και με διδακτικό αντικείμενο τον ευρύτερο κλάδο του εμπορικού δικαίου (Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο των Συμβάσεων, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών). Σήμερα, ασκεί καθήκοντα υπεύθυνου συντονιστή της κυπριακής κατεύθυνσης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Νεάπολις και την εκπροσωπεί ως μέλος του Συμβουλίου της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.
Παρουσιάζει δημοσιεύσεις, όλες σε κορυφαία στον θέμα τους διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο τραπεζικό δίκαιο και στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος στον κυπριακό και ευρωπαϊκό χώρο με έμφαση στο αγγλοσαξονικό δίκαιο.
Αυτή την περίοδο είναι στην διαδικασία συγγραφής βιβλίου σχετικά με θέματα τραπεζικού δικαίου και οικονομικού εγκλήματος. Περαιτέρω θα πραγματεύεται ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων (conflict of interest) και την χρήση του «φράγματος πληροφοριών» (Chinese wall) σε επιχειρήσεις με πολλές δραστηριότητες.
To άρθρο του Γιώργου Δημητριάδη '"Is the person who he claims to be?" old fashion due diligence may give the correct answer!' βραβεύθηκε διεθνώς το 2017 από την εκδοτική εταιρεία ‘Emerald Publishing’ ως ένα από τα πιο σημαντικά άρθρα της χρονιάς στον τομέα της παρεμπόδισης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το άρθρο δημοσιεύτηκε το 2016 στο Journal of Money Laundering Control και μεταξύ άλλων εξετάζει τη χρήση των σύγχρονων μεθόδων που προσφέρει η τεχνολογία για τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με πελάτες των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες
Αυτή την περίοδο σε άμεση συνεργασία με τον Κοσμήτορα της Σχολής, Καθηγητή κο Μανιτάκη, έχει αναλάβει τον συντονισμό και την προετοιμασία για το νέο μεταπτυχιακό της Νομικής Σχολής στο αντικείμενο της Ποινικής Δικαιοσύνης και του Οικονομικού Εγκλήματος. Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2019.
Τα τελευταία 6 χρόνια συμμετέχει ανελλιπώς, ως ομιλητής, έπειτα από πρόσκληση των διοργανωτών, στο Διεθνές Συμπόσιο Οικονομικού Εγκλήματος του Πανεπιστημίου του Cambridge. Το Συμπόσιο είναι ίσως το κορυφαίο συνέδριο στον τομέα του διεθνώς.
Το 2011 ο κος Δημητριάδης σε ομιλία του στο Διεθνές Συμπόσιο Οικονομικού Εγκλήματος στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, προειδοποίησε ότι οι μεγάλες και οικονομικά ισχυρές χώρες περίμεναν την ευκαιρία να τιμωρήσουν τις χώρες που, παρά τις συστάσεις τους, συνέχιζαν να προσφέρουν φορολογικά προνόμια και δεν υιοθετούσαν δραστικά μέτρα για αντιμετώπιση του φαινομένους του ξεπλύματος παράνομου χρήματος. Όταν το 2013 η Κύπρος είχε ανάγκη την οικονομική βοήθεια για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση οι οικονομικά ισχυρές χώρες αρνήθηκαν να βοηθήσουν με αποτέλεσμα να καταλήξουμε στο περιβόητο κούρεμα καταθέσεων και το μνημόνιο.
Δήλωση Γιώργου Δημητριάδη
"Η θετική εισήγηση του εκλεκτορικού σώματος για εξέλιξη μου από τη βαθμίδα του Λέκτορα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με τιμά και βεβαίως με χαροποιεί ιδιαίτερα καθώς οι προσπάθειες και ο κόπος των τελευταίων ετών αναγνωρίστηκαν από την εισηγητική επιτροπή. Με τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι η θετική εισήγηση προέρχεται από μία επιτροπή η οποία αποτελείται από καταξιωμένους Καθηγητές, που διαθέτουν κύρος και αναγνωρισιμότητα. Η βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή σημαίνει μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, τους φοιτητές μας και το νομικό κόσμο και σκοπός μου είναι να δουλέψω με τον ίδιο και περισσότερο ζήλο για να δικαιώσω τις προσδοκίες της εκλεκτορικής επιτροπής και του Πανεπιστήμιου".

Πιο διαβασμένα